Услови и Правила за користење

Користење

Добрејдовте на веб сајтот LoveGuru.mk Со негово користење Вие се согласувате со  овие Услови на употреба (како што се дефинирани подолу). Ве молиме прочитајте ги внимателно. Ако имате некои прашања обратете ни се. 
Еуропеан Траде Дооел – Скопје, ја поседува и ja менаџира веб страницата LoveGuru.mk. Со употреба на оваа веб страница и нејзините услуги Вие се согласувате со Условите за користење (дефинирани подолу) и нашата Политика за заштита на лични податоци и се согласувате дека повремено ќе ги посетувате Условите за користење за да сте во тек доколку истите меѓувремено бидат променети.

Со користењето на интернет продавницата LoveGuru.mk се обврзувате да ги почитувате следниве услови и правила.

Услови

Еуропеан Траде Дооел – Скопје, го поседува и менаџира сајтот LoveGuru.mk (“LoveGuru“, “ние”, “наше” или “нас”) и неговите мобилни апликации и верзии. Со употреба на овој сајт и неговите услуги Вие (“Вие” или ” Корисник”) се согласувате со Условите на употреба (дефинирани подолу). Исто така се согласувате и со нашата Политика за заштита на лични податоци лоцирана на следниот линк и се согласувате дека повремено ќе ги посетувате Условите на употреба за да сте во тек доколку истите претрпат измени. Политиката за приватност и заштита на лични податоци заедно со овие Услови на употреба и Условите за користење, збирно се нарекуваат Услови на употреба.  

АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА, ВЕДНАШ ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ САЈТОТ И НЕ ГИ КОРИСТЕТЕ УСЛУГИТЕ КОИ ГИ НУДИ LoveGuru.mk, НЕ УЧЕСТВУВАЈТЕ ВО НИТУ ЕДНА ПРОГРАМА, НЕ ВРШЕТЕ КУПУВАЊА НА ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ НУДАТ ПРЕКУ САЈТОТ.

Испорачателот на производите е Друштво за производство, трговија и услуги Еуропеан Траде Дооел – Скопје кој преку својата интернет продавница овозможува купување на голем асортиман на производи кои се наоѓаат во неговата понуда.

Купувач се смета секое правно и физичко лице кое преку електронски пат ќе нарача и плати производи.

Сите цени се изразени во македонската национална валута (ден).

Содржината на LoveGuru.mk интернет продавницата е заштитена и Еуропеан Траде Дооел – Скопје го има единственото право за нејзино користење. За секое комерцијално користење на содржината на LoveGuru.mk мора предходно да добиете одобрение од наша страна.

Нарачување

Производите се нарачуваат по електронски пат со селектирање на одреден производ и додавање во потрошувачката кошничка. Производите се сметаат за нарачани во моментот кога купувачот успешно ќе изврши плаќање. LoveGuru.mk се обврзува да ги испорача сите производи избрани од купувачот.

Доколку LoveGuru.mk нѐ е во можност да испорача било кој од нарачаните производи, има должност да го контактира корисникот телефонски или преку e-mail и по договор со купувачот да го замени производот со друг.Цените на производите важат на денот на нарачката.

Нарачаните производи ќе бидат соодветно спакувани, со највисоки стандарди и сортирани според содржината на производот. Купувачот е должен при преземањето на нарачката  истата да ја провери од евентуални оштетувања и веднаш да ја рекламира. Во спротивно LoveGuru.mk не превзема никаква одговорност во понатамошно рекламирање.

Купувачот се обрзува да ја плати сумата на нарачката по електронски пат преку платежна картичка или преку Фактура.

LoveGuru.mk во текот на целиот процес на трансакцијата нема никаков увид во бројот, датумот на издавање, датумот на важност, сигурносниот код или било кој другподаток од Вашата платежна картичка, ниту пак има пристап до било какви информации поврзани со вашата сметка во банка. Податоците се внесуваат на веб страната на процесинг центарот кој ги процесира трансакциите за онлајн плаќање.

За да се регистрирате на нашата интернет страна треба да го потполните формуларот даден на LoveGuru.mk

Купувачот ја сноси одговорноста за точноста и потполноста на внесените податоци при регистрацијата. Доколку дојде до промени на поедини податоци кои ги имате внесено при регистрацијата должни сте да го ажурирате вашиот профил како би не информирале за настанатите промени. Адресата што ќе ја внесете при регистрација, важи за адреса на испорака доколку не направите измени при чекорите за нарачка.

Пополнување на точни и комплетни податоци

При регистрацијата секој корисник може но не мора да внесе точни податоци за своето име, презиме, адреса, е-маил адреса, телефонски број. Доколку при регистрацијата, односно при купувањето, корисникот впише податоци кои што се неточни,непотполни или невистинити,односно податоци кои што би го спречилеи оневозможиле LoveGuru.mk комплетно да ја изврши нарачката и доставата, LoveGuru.mk во рок од 24 часа ќе направи 3 (три) обиди обид да го контактира корисникот кој ја направил  и платил нарачката (користејќи ги податоците кои што корисникот ги впишал при регистрацијата).

Достава

Нарачката ја доставуваме преку надворешни соработници или лично, секој ден од понеделник до сабота од 10:00 часот до 17:00. Во недела не се врши достава. За време на државни празници доставата е ограничена и во термини кои ќе  бидат определени од страна на LoveGuru.mk.

Нарачките направени секој работен ден после 14:00 часот ќе бидат доставени наредниот работен ден во период наведен од купувачот. Секој купувач е должен при испорака на произвоите да ги провери за евентуални оштетувања, недостасување производ или промена. Доколку има било каков проблем околу нарачката купувачот е должен да пријави веднаш на доставувачот, во спротивно LoveGuru.mk не презема никаква одговорност. Доколку при време на испорака за дадениот термин купувачот не одговара на телефонот што сам го доставил го губи правото за испорака во истиот даден термин и ќе биде контактиран од наша страна во текот на истиот ден за одбирање на нов термин.

Истото се однесува и кога купувачот ќе одговори на телефон но 5 минути не се појавува да ја превземе нарачката. LoveGuru.mk не гарантира дека следниот слободен термин ќе биде во истиот ден.

LoveGuru.mk нѐ гарантира дека испораката ќе биде временски точна во следниве услови:
– Екстремно лоши временски услови,
– Состојба на елементарна непогода,
– Друга официјална криза на локално или државно ниво.

За проценка на нормалноста на условите одлучува LoveGuru.mk.

Доплатата за испорака се пресметува во вкупната цена на нарачката.

Политиката и условите на доставување подетално можете да ги погледнете во делот Правила за достава.

Гаранција за квалитет

Политиката за безбедност на LoveGuru.mk е задоволување на барањата на своите купувачи пред се со нудење на производи со врвен и проверен квалитет. Со цел да ги оствариме барањата на купувачите, а при тоа придржувајки се до правилата и препораките за испорака на добар и квалитетен производ, континуирано ги одржуваме стандардите за испорака на безбеден производ и хигиена.

Ние ги почитуваме основните принципи на хигиена со цел да обезбедиме безбедни производи погодни за употреба од купувачите. Унапредувањето во поглед на квалитетот и задоволување на барањата кои ќе ги сведат ризиците на прифатливо ниво се наша приоритетна задача.

Задоволување на барањата на купувачите: Бидејки купувачот за нас е секогаш во предност во поглед на своите барања во врска со обезбедување на квалитетен производ, одржуван според законските барања во земјава, се трудиме да стекнеме се поголема доверба кај нашите купувачи. За таа цел, постојано се прилагодуваме кон нивните барања при тоа задоволувајќи ги нивните желби.

Воспоставуваме континуиран партнерски однос со добавувачите и на тој начин ја  зголемуваме довербата и ја продолжуваме соработката, при што наоѓаме заедничко решение на сите потенцијални проблеми.

Лични податоци и безбедност при плаќање

LoveGuru.mk ќе ги користи личните податоци на купувачот во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со други соодветни регулативи. Нема да ги објави личните податоци пред ниедна трета страна, освен во случаи каде што тоа е дозволено или законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите интереси или да постапи во согласност со судските наредби или други правни и регулативни потреби. Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци. LoveGuru.mk нема да сноси никаква одговорност доколку внесените податоци се неточни. LoveGuru.mk ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци, со цел да се спречи кражба или злоупотреба, како и неавторизиран пристап. Податоците кои ги внесувате при плаќањето односно купувањето, од Вашата платежна картичка не се зачувуваат или пренесуваат преку нашитесервери. Трансакциите се процесираат преку платежниот процесинг систем на банката со која соработуваме Стопанска Банка АД Скопје која е сертифицирана од VISA и MasterCard за процесирање на трансакции.Во моментот кога го вршите плаќањето и ги внесувате податоците истите се процесираат преку HTTPS безбедносниот протокол на банката со користење на Secure Socket Layer (SSL) технологија и за нас нѐ се видливи податоците од Вашата платежна картичка, едиствена информација за Вашата трансакција која е Вашето име и презиме од платежната картичка, последните 4 броеви од картичката и сумата на која е извршена трансакцијата, додека сите останати се енкриптирани.Сигурноста на податоците за време на купувањето, ги гарантира процесорот на платежните картички, Стопанска Банка АД Скопје, со тоа се комплетира процесот на наплата кој се одвива на страницата на банката. Ниту во еден момент податоците за платежната картичка не се достапни на нашиот систем.

LoveGuru.mk користи SSL безбедносен сертификат, така што целата комуникација е енкриптирана, така што Вашите податоци кај нас се побезбедни од било кое друго место.

LoveGuru.mk нѐ одговара за веродостојноста и целосноста на имињата и описите на производите како и за нивните слики.

Кога го користите LoveGuru.mk или комуницирате преку e-mail со нас се согласувате дека сите спогодби кои се пренесени преку електронски пат ги задоволуваат правните закони и барања како да е пренесена во писмена форма и може да послужи како веродостоен доказ.

Корисникот се согласува дека ќе ја обештети и нема да ја смета за одговорна компанијата LoveGuru.mk, неговите одговорни лица, вработени и агенти за сите побарувања за оштета и трошоци, вклучувајќи трошоци за правно застапување, кои можат да произлезат од користењето на оваа веб страна од страна на крајниот корисник.

LoveGuru.mk нема да се смета за одговорен за функционирањето на сајтот во согласност со овие Услови на употреба, до степен до кој истото е предизвикано или одложено, делумно или целосно како резултат на настан или серија на настани кои се предизвикани од: временски непогоди или други дејствија на природата или виша сила, војна, тероризам, граѓански нереди или револуции, ембарго или карантин, штајкови, грешка или прекин на компјутерски храдвер, мрежи или софтвер или друго.

LoveGuru.mk го задржува правото на измена на овие услови и правила без претходна најава. Сите промени се применуваат при вашето користење LoveGuru.mk интернет продавницата. Доколку нѐ се сложувате со наведените правила на користење или нѐ ви се јасни Ве молиме да не контактирате.

За тоа време Ве молиме да нѐ ги користите услугите на нашата интернет продавница.

За сите дополнителни информации, предлози и можни забелешки, Ве молиме контактирајте нѐ на телефон: +389076945497 или на contact@loveguru.mk

Shopping Cart
Scroll to Top