Политика за заштита на лични податоци

Политика за заштита на лични податоци на корисниците и заштита на доверливи податоци

Еуропеан Траде Дооел – Скопје ќе ги користи личните податоци на регистрираните корисници според Законот за заштита на личните податоци и во согласност со другите законски регулативи на Република С.Македонија. Податоците кои ги собираме и се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со позитивните законските прописи на Република С.Македонија. Секој купувач при регистрација и купување, со обележување дека ги прифаќа Општите одредби, изјавува дека е запознаен и се согласува со нашата политика за заштита на лични податоци на корисниците и заштита на доверливи податоци.

Основна цел за прибирање на личните податоци, кои корисникот ги внесува преку регистрација, е да ја извршиме вашата нарачка, успешна достава на производот, реализација на плаќањето и да Ве контактираме за прашања поврзани со добиената нарачка.

Еуропеан Траде Дооел – Скопје како сопственик на www.loveguru.mk нема увид во никакви информации од финансиска природа како број на Картичка и/или број на банкарска сметка.

Родителите и старателите имаат обврска да ги информираат своите малолетни деца за безбедно и одговорно ракување со личните податоци. Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели.

Нашата политика за заштита на лични податоци е во согласност со Законот за заштита на личните податоци објавен во „Службен весник на РСМ“, бр. 42/20 од 16.02.2020 година.

Промените во оваа политиката ќе бидат јавно објавени на веб странатa www.loveguru.mk најмалку 7 дена пред да стапат во сила.

Shopping Cart
Scroll to Top